/
Přebory SVOL v loveckém pětiboji o putovní pohár předsedy SVOL 24.ročník
Střelnice Písek Provazce, 06.09.2019