/
Celostátní přebor ČMMJ – LOVECKÝ PARCOUR
Střelnice Písek Provazce, 11.05.2019